THE POWER OF BIG DATA, ALL ABOUT FINDING PATTERNS

TAURUS BI spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – spółka start up’owa działająca w obszarze nowych technologii, ukierunkowana na tworzenie wysoko nowoczesnych projektów z dziedziny Bussines Intelligence.

W chwili obecnej spółka skupiona jest na tworzeniu internetowego narzędzia analitycznego wspomagającego proces zarządzania i analiz finansowo – organizacyjnych małych i średnich przedsiębiorstw poprzez dostęp cyfrowy do baz danych ewidencjonujących zdarzenia gospodarcze.

Spółka zamierza stale rozszerzać swoją działalność i stać się konkurencyjną również na rynkach zagranicznych.